Aansprakelijkheid voor toezicht in de beveiliging burgerluchtvaart

  • Caspar Cnubben

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2002 heeft de Europese wetgever algemene regels voor de beveiliging burgerluchtvaart (BBLV) opgesteld. Het toezicht op de naleving van deze regels is opgedragen aan de Commandant van de Koninklijke Marechaussee (CKMAR). In deze scriptie is onderzocht of er een juridisch kader bestaat waarin CKMAR aansprakelijk kan worden gesteld voor falend toezicht op de BBLV en of een limitering van die aansprakelijkheid wenselijk is. Uit het onderzoek aan het theoretisch kader is gebleken dat er inderdaad een juridisch kader bestaat volgens het leerstuk van de onrechtmatige daad ex art.6:162 lid 1 BW. De rechter zal toetsen of er sprake is van onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, causaal verband, relativiteit en schade. Uit analyse is gebleken dat van onrechtmatigheid sprake zal zijn als CKMAR de wettelijke regels voor toezicht uit de kwaliteitsverordening overtreedt en dat deze onrechtmatigheid eenvoudig toegerekend kan worden vanwege de goede informatiepositie van CKMAR. Of er sprake is van causaal verband is sterk afhankelijk van de specifieke norm en de schade. Van relativiteit zal eenvoudig sprake zijn omdat de regelgeving een onbeperkte groep van personen dient te beschermen. Uit analyse van argumenten in de literatuur is gebleken dat een limitering van aansprakelijkheid wenselijk is maar dan door de limitering van de hoogte van de claims door AMvB en niet door beperking van het juridisch kader.
Date of Award4 Jun 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

Aansprakelijkheid voor toezicht in de beveiliging burgerluchtvaart
Cnubben, C. (Author). 4 Jun 2014

Student thesis: Master's Thesis