Aansprakelijkstelling bij misleidende informatie over online aankopen

Translated title of the thesis: Liability for misleading information about online purchases
  • Marja Snijders

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met het oog op de toenemende online aankopen is onderzocht of het Wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming een betere bescherming biedt ingeval van aansprakelijkheid bij misleiding.
Door toevoeging van digitale begrippen/elementen in de wetgeving wordt een betere aansluiting op de digitale markt bewerkstelligd. De aanpassingen in Boek 6 BW, de Whc, de Prijzenwet en het onderliggende Besluit prijsaanduiding producten zorgen verder voor meer duidelijkheid m.b.t. de identiteit van de handelaars, de kenmerken, rangschikking en prijzen van getoonde producten, de sancties bij overtredingen en (valse) consumentenbeoordelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in de uitgebreide zwarte lijst en de regelgeving rond verhaalsmogelijkheden in de Wet oneerlijke handelspraktijken. Met genoemde wijzigingen wordt de kans op misleiding verder verkleind.
Concluderend kan worden gesteld dat de nieuwe wettelijke bepalingen een goede stap voorwaarts zijn voor een betere consumentenbescherming. Door de beperkte toezichts- en handhavingscapaciteit van de ACM blijven kleinere handelaren, die zich niet aan de wet- en regelgeving houden, echter buiten schot.
Het is de vraag of consumentenbescherming zo ver zou moeten gaan dat de koper zelf geen verantwoordelijkheid heeft. Door het ontbreken van cruciale informatie op een website, zou de consument immers niet tot online aankoop moeten overgaan.
Date of Award15 Dec 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorChequita Ramautar (Supervisor) & Mark Nelemans (Examiner)

Keywords

  • online
  • (koop)overeenkomst
  • consumentenbescherming
  • wetgeving
  • misleiding
  • aansprakelijkheid

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'