Aards Vermaak versus Gods Woord in Ochten en Opheusden
: Paradoxale modernisering en verzuiling rond het thema vrijetijdsbesteding in de periode 1960-2020

Translated title of the thesis: Earthly entertainment versus God’s Word in Ochten and Opheusden: Paradoxical modernization and pillarization around the theme of leisure activities in the period 1960-2020
 • Inge Smit

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  ‘Aards Vermaak versus Gods Woord’ betreft een lokale studie over de ontwikkeling en betekenis van paradoxale modernisering en verzuiling ten aanzien van bevindelijk gereformeerden in de dorpen Ochten en Opheusden. Dit is onderzocht in relatie tot de maatschappelijke keuzes die door de diverse gemeentebesturen zijn gedaan op het gebied van vrijetijdsbesteding in de periode 1960-2020. Allereerst zijn de politieke ontwikkelingen op landelijk niveau in deze periode bestudeerd. Aansluitend de samenstellingen van de diverse colleges en de onderliggende visies en waarden rond vrijetijdsbesteding op lokaal niveau. Vervolgens zijn de discussies en conflicten rondom dit thema behandeld en de gemaakte keuzes door de opeenvolgende gemeentebesturen om aan de maatschappelijke veranderingen vorm te geven. Tot slot zijn de reacties van bevindelijk gereformeerden op de door de betreffende gemeentebesturen gemaakte keuzes op het gebied van vrijetijdsbesteding behandeld.
  Uit dit onderzoek blijkt dat er met name na 2002, waarbij de dorpen Ochten en Opheusden na een gemeentelijke herindeling tot dezelfde gemeente (Neder-Betuwe) zijn gaan behoren, er sprake is van een toenemende verzuiling in met name het dorp Ochten. Paradoxale modernisering, wat inhoudt dat gemeenten een eigenheid kunnen behouden binnen het proces van nationale verandering, is binnen deze gemeente ook aan de orde. Het lokale bestuur kiest ervoor om op het thema vrijetijdsbesteding zeer behoudend om te gaan.
  Date of Award24 Apr 2024
  Original languageDutch
  SupervisorGemma Blok (Supervisor) & Nele Beyens (Examiner)

  Keywords

  • vrijetijdsbesteding
  • verzuiling
  • paradoxale modernisering

  Master's Degree

  • Master Kunst en Cultuurwetenschappen

  Cite this

  '