Afschaffing van de actio popularis: "Het einde van de ruime rechtsbescherming in het milieurecht?": een onderzoek naar de rechtsbescherming in de milieuvergunningenprocedure na afschaffing van de actio popularis

 • Maaike Lucas

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In deze scriptie wordt onderzocht hoe het met de rechtsbescherming is gesteld na afschaffing van de actio popularis. Vanwege de begrensde omvang van dit onderzoek, wordt eea beperkt tot de milieuvergunningenprocedure in het milieurecht. Dit leidt tot de volgende centrale vraag. In hoeverre heeft de afschaffing van de actio popularis in het milieurecht geleid tot een verslechtering van de rechtsbescherming?
  Date of Award1 Jun 2007
  Original languageDutch
  SupervisorJeannette Hubbeling (Supervisor) & Jos Teunissen (Examiner)

  Cite this

  '