Akkoord met de afkoelingsperiode?!
: Een onderzoek naar de eigendomsbescherming van de leverancier in de afkoelingsperiode van de WHOA.

Translated title of the thesis: Agree to the cooling off period?!: A study into the supplier's property protection in the cooling off period of the WHOA.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De overheid heeft door middel van de WHOA een nieuw herstructureringsmechanisme ingevoerd, namelijk een dwangakkoord buiten faillissement en surseance (pre-insolventieprocedure). In de WHOA is de afkoelingsperiode als voorziening opgenomen om de schuldenaar in staat te stellen het akkoord tot stand te kunnen brengen. Door de afkondiging van de afkoelingsperiode mag een leverancier die goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, zijn goederen niet zomaar bij de schuldenaar opeisen en blijft de schuldenaar onder voorwaarden bevoegd de goederen te gebruiken, verbruiken en vervreemden (gebruiksrecht). De beperking van de opeisingsbevoegdheid vormt een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom uit 1 EP EVRM van de bovengenoemde leverancier. In deze scriptie is antwoord gezocht op de vraag: “In hoeverre biedt de WHOA gelet op artikel 1 EP EVRM voldoende bescherming tegen inbreuken op een voorbehouden eigendomsrecht van een leverancier gedurende de afkoelingskoelingsperiode in een pre-insolventieprocedure ex artikel 369 Fw e.v.?”. Er is geconcludeerd dat de inbreuk die door de afkoelingsperiode wordt gemaakt op het eigendomsrecht van de leverancier voldoet aan de vereisten die gesteld worden in artikel 1 EP EVRM en de leverancier daarmee voldoende eigendomsbescherming wordt geboden in de WHOA.

Date of Award22 Apr 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • eigendomsvoorbehoud
  • artikel 1 EP EVRM
  • WHOA
  • afkoelingsperiode
  • leverancier
  • gebruiksrecht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'