Algoritmische besluitvorming en de implicaties voor de rechtsbescherming
: Een onderzoek naar het motiveringsbeginsel als onderdeel van het toetsingskader voor de bestuursrechter

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award16 Jun 2022
Original languageDutch

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'