Algoritmische besluitvorming en de implicaties voor de rechtsbescherming
: Een onderzoek naar het motiveringsbeginsel als onderdeel van het toetsingskader voor de bestuursrechter

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award16 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorReijer Passchier (Supervisor) & Laurens van Apeldoorn (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'