Alignment motivatie en de kracht van communiceren

  • A. Wijnman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Business en IT alignment biedt organisaties een juiste fit en integratie tussen de bedrijfsstrategie, IT-strategie, bedrijfsinfrastructuur en IT-infrastructuur. Echter blijkt in de praktijk dat bedrijven nog steeds geconfronteerd worden met moeilijkheden en uitdagingen binnen het daadwerkelijk creëren van Business en IT alignment, het begrijpen van wat de afstemming tussen een organisatie en informatiesystemen inhoudt, hoe deze te verkrijgen is en hoe het onderhouden kan worden. Dit onderzoek bouwt voort op het raamwerk van Walraven et al. (2020), dat meerdere categorieën van IT alignment ontplooit. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de categorie IT alignment motivatie, waarbij aanvullend wordt ingegaan op hoe effectieve communicatie, aan de hand van de theorie van Neves & Eisenberger (2012), hierbij een rol speelt. Middels semigestructureerde interviews zijn de facilitors van de categorie IT alignment motivatie geïdentificeerd in hoeverre deze een daadwerkelijke invloed hebben en hoe bepaalde communicatie aspecten een bijdrage hieraan leveren. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er een positief verband is tussen het creëren of behouden van IT alignment motivatie en de verschillende aspecten van effectieve communicatie. De verschillende facilitoren binnen deze onderzochte categorie hebben diverse/ meerdere aspecten van communicatie nodig als stimulans.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Supervisor) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Alignment motivatie
  • communicatie
  • IT alignment
  • COISA
  • stakeholder alignment
  • business communicatie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'