Als lijnen elkaar kruisen binnen procesmodellering
: Onderzoek naar de invloed van Crossing Arcs op de begrijpbaarheid van BPMN-procesmodellen en de beïnvloeding van kennis hierop

Translated title of the thesis: When arcs cross in process modeling
  • S. (Sabine) Overgoor

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit eerdere onderzoek is gebleken dat minimale Crossing Arcs (kruisende lijnen) een belangrijke factor is voor het begrijpen van procesmodellen. Ook theoretische voorkennis heeft invloed op de begrijpbaarheid. Voor de modelleringsmethodiek Business Process Modelling and Notation (BPMN) is de combinatie tussen deze twee factoren nog niet onderzocht. In dit kwantitatief onderzoek worden deze twee factoren gecombineerd in een quasi-experiment, gehouden bij eerste- en tweedejaars TBK studenten. Het doel van het onderzoek is het beantwoorden van de vraag welke invloed de lay-out factor Crossing Arcs heeft op de begrijpbaarheid van BPMN-procesmodellen en in hoeverre kennis van deze methodiek de begrijpbaarheid beïnvloedt. De resultaten zijn eenzijdig getoetst met de Independent sample t-test in SPSS.
Het resultaat van het onderzoek is dat Crossing Arcs geen significante invloed heeft op de begrijpbaarheid van BPMN-procesmodellen. De experimentele groep, die voorkennis heeft gekregen over de BPMN-methodiek, scoort gemiddeld hoger op begrijpbaarheid dan de controlegroep en tevens beantwoordt de experimentele groep de begripsvragen gemiddeld sneller, dit wordt niet in alle gevallen significant bewezen.
Bij detailonderzoek is de begrijpbaarheid op modellen met Crossing Arcs vergeleken tussen eerstejaars en tweedejaars studenten, hier kan bewezen worden tweedejaarsstudenten significant beter scoren op vragen over een procesmodelleringsmethodiek die voor het onderzoek bij beide leerjaren niet bekend was.
Date of Award1 Mar 2021
Original languageDutch
SupervisorIrene Vanderfeesten (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Business Process Model
  • BPMN
  • Understandability
  • Foreknowledge
  • Crossing Arcs

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'