Artikel 69a van de AWR als handhavingsinstrument om BTW-carrouselfraude te bestrijden

 • P.C. Leung

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  BTW-carrouselfraude is een serieus probleem. De fiscus heeft te maken met omvangrijke netwerken en loopt in korte tijd veel BTW mis, terwijl de fraudeur niet of nauwelijks verhaal biedt. De fiscus heeft handhavingsinstrumenten ter bestrijding van BTW-carrouselfraude zoals het weigeren van de vooraftrek en het nultarief. Deze instrumenten worden gebruikt om de belastingschade in te perken, omdat de fiscus de afnemende partij corrigeert. Per 1 januari 2014 is art. 69a AWR geïntroduceerd o.a. ter bestrijding van BTW-carrouselfraude voor het opzettelijk niet betalen van BTW. De maximaal op te leggen gevangenisstraf zijn zes jaren. Deze bepaling riep echter vragen op in de fiscale literatuur vanwege de opgenomen strafuitsluitingsgronden die mogelijk eenvoudig in te roepen zijn. Het doel van mijn onderzoek is om vast te stellen of art. 69a AWR een adequaat handhavingsinstrument is om BTW-carrouselfraude te bestrijden en of de opgenomen strafuitsluitingsgronden belemmerend werken, omdat naar mijn mening tot dusver in de fiscale literatuur een kritische uiteenzetting van art. 69a AWR ontbreekt. Mijn onderzoek resulteert behalve tot antwoord op mijn vragen ook tot enkele aanbevelingen.
  Date of Award12 Jun 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • BTW carrouselfraude
  • 69a AWR

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '