Automatisch verdacht De juridische duiding van verdenkingen gegenereerd door een computer

Translated title of the thesis: Automatically suspicious
  • J.C.W. Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie bespreekt de juridische duiding van signalen uit predictive policing systemen. Deze systemen mogen zich in grote populariteit verheugen en het Amsterdamse Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) wordt op dit moment (juni 2021) landelijk uitgerold. De scriptie richt zich op systemen die worden gebruikt om een verdenking te vormen van betrokkenheid bij een strafbaar feit. Naast een onderzoek naar de algemene werking van deze systemen worden een viertal systemen uit de Nederlandse en Amerikaanse praktijk diepgaander besproken. Vervolgens wordt de werking van criminaliteitsvoorspellende systemen geanalyseerd aan de hand van de voorwaarden voor een wettelijke verdenking zoals die blijken uit art. 27 lid 1 Sv en relevante jurisprudentie. Op basis van die analyse blijkt dat signalen uit criminaliteitsvoorspellende systemen onder voorwaarden kunnen worden gebruikt om een wettelijke verdenking vorm te geven. De scriptie bespreekt die voorwaarden in de vorm van aanbevelingen die zouden moeten worden gehanteerd bij het ontwerp en de bouw van criminaliteitsvoorspellende systemen. Ook wordt aan de hand van de SyRI-uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage betoogd dat de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen op een wettelijke basis zou moeten berusten waarin die inzet wordt gevormd naar de eisen van art. 8 EVRM.
Date of Award8 Jul 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorLitska Strikwerda (Supervisor) & Sven Brinkhoff (Examiner)

Keywords

  • predictive policing
  • Art. 27 Sv
  • verdenking
  • misdaadanalyse
  • CAS
  • sensing

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'