Autonome voertuigen en aansprakelijkheid
: In hoeverre wordt de juridische positie van een benadeelde van een verkeersongeval met autonome voertuigen verbeterd met twee nieuwe conceptrichtlijnen van de EU?

Translated title of the thesis: Autonomous vehicles and liability.: In what way will the legal position of the aggrieved party of a traffic accident involving an autonomous vehicle be improved with two new EU directives.
 • R. Visser

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Momenteel liggen er twee conceptrichtlijnen bij de Europese Commissie ter beoordeling. Deze voorstellen hebben een grote mate van samenhang. Het eerste voorstel betreft een vernieuwing van het bestaande productaansprakelijkheidsregime. De huidige Richtlijn Productaansprakelijkheid stamt uit 1985 en wordt met het nieuwe voorstel weer bij de tijd gebracht. Dit nieuwe voorstel staat in de literatuur bekend als de VRPA. Het andere voorstel roept een disclosure-plicht en bewijsvermoeden in het leven voor benadeelden van schade dat is veroorzaakt AI. Dit voorstel staat bekent als de RAAI.
  Dit onderzoek bekijkt wat beide voorstellen betekenen voor de juridische positie van benadeelden van verkeersongevallen waarbij de wederpartij een zelfrijdend voertuig is. Er wordt begonnen met een beschrijving van de huidige stand van zaken onder het geldende recht. Vervolgens wordt er ingegaan op de inhoud van de VRPA en de RAAI, om daarna te beoordelen of de juridische positie van de benadeelden van verkeersongevallen met een zelfrijdend voertuig hiermee verbeterd wordt.
  Date of Award10 Apr 2024
  Original languageDutch
  SupervisorLianne Wijntjens (Supervisor) & Sonja Kruisinga (Examiner)

  Keywords

  • Europese conceptrichtlijnen
  • Onrechtmatige daad
  • Productaansprakelijkheid
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Autonome voertuigen (AV)
  • Verkeersongevallen

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '