Balanceren tussen structuur- en autonomieondersteuning om zelfregulerend leren te bevorderen.

Translated title of the thesis: Balancing between structure and autonomy support to achieve self-regulated learning.
  • Christiaan Joustra

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het beroepsonderwijs moet studenten toerusten met vaardigheden om zelfstandig te kunnen leren en werken in de beroepspraktijk. Eén van deze complexe vaardigheden is self-regulated learning (SRL). Een belangrijk middel om studenten hierbij te ondersteunen is second-order scaffolding, een proces waarin de controle over het leerproces geleidelijk verschuift van docent naar student. Deze verschuiving blijkt echter geen sinecure. In de praktijk is niet altijd duidelijk hoe een docent de leerbehoefte van de studenten moet inschatten en hierop in moet spelen. Theoretisch is er een gebrek aan kennis over het kantelpunt waarop de behoefte aan structuur- dan wel autonomieondersteuning verandert. Daarom is ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd door middel van educational design research (EDR) en conjecture mapping, bij de opleiding Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen bij een ROC in Noord- en Oost-Nederland. Met als doel te onderzoeken hoe specifieke SRL-mechanismen praktisch en theoretisch werken. Aan de hand van de critical incident technique (CIT), de autonomie-ervaring en de mate van cognitieve belasting, werden bevindingen gerapporteerd over het aanleren van SRL. De belangrijkste bevindingen zijn dat de timing van het aanbieden van second-order scaffolding van belang lijkt. Ten tweede speelt de duale rol van de docent een duidelijke rol tussen het kantelpunt van structuur- en autonomieondersteuning. Namelijk zijn eigen SRL en zijn vermogen om studenten SRL aan te leren. Tot slot blijkt uit de data dat als studenten zichtbaar geïnteresseerd en gemotiveerd zijn, de lessen meer volgens de vooropgestelde conjectuur verlopen.
Date of Award6 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorJorrick Beckers (Supervisor)

Keywords

  • Self-regulated learning
  • autonomy
  • structure
  • second-order scaffolding
  • conjecture mapping

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'