Beïnvloeden Seductive Details in Toetsitems de Interesse, Cognitieve Belasting, het Resultaat en de Benodigde Tijd?

Translated title of the thesis: Do Seductive Details in Testitems Influence Interest, Cognitive Load, Outcome and Time on Task?
 • Anita Aalpoel

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Afbeeldingen toevoegen aan leermaterialen blijkt effectief te zijn wanneer deze worden ontworpen de principes van de Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML). Echter of deze principes ook gelden voor toetsen is nog weinig onderzocht. Afbeeldingen moeten effectief ingezet worden, zodat de cognitieve capaciteit optimaal benut kan worden. Seductive details bevatten irrelevante informatie en leiden af van de essentiële informatie, waardoor volgens het coherentieprincipe irrelevante cognitieve belasting wordt gecreëerd en leren gehinderd. Echter er zijn ook theorieën die stellen dat het toevoegen van seductive details zorgt voor een toename van de interesse, waardoor de lerende de aandacht vestigt op de inhoud en zich meer inspant. In dit onderzoek staat centraal in hoeverre seductive details van toegevoegde waarde zijn in digitale toetsen, zodat er richtlijnen kunnen worden ontworpen voor het gebruik van deze details in relevante afbeeldingen. Doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het effect van seductive details in relevante afbeeldingen bij een rekentoets in het primair onderwijs op de interesse, cognitieve belasting, het toetsresultaat en de benodigde tijd. In dit within-subject experimenteel onderzoek hebben 67 leerlingen uit groep 7, tussen 9 en 10 jaar oud in het primair onderwijs, een authentieke rekentoets gemaakt, waarbij de helft van de items is aangepast volgens het coherentieprincipe en de andere helft niet. De toets is in een online omgeving gemaakt en na ieder toetsitem verschenen er twee vragen waarbij de leerling de interesse en cognitieve belasting per item beoordeelden. De interesse is gemeten met een 4-punts beoordelingsschaal (Lindner, Ihme, Saß, & Köller, 2016) van 1 (“helemaal niet leuk”) tot 4 (“erg leuk”). Om de cognitieve belasting te meten is een 9-punts beoordelingsschaal (Paas, 1992) gebruikt waar de leerling de moeite die het kostte om het item te beantwoorden beoordeelden van 1 (‘zeer zeer weinig moeite’) tot 9 (‘zeer zeer veel moeite’). De toetsitems zijn geselecteerd uit de digitale rekentoets Groeimeter van Cito (2019). De leerlingen blijken meer interesse te hebben in de toetsitems met seductive details dan in de toetsitems zonder deze seductive details. Er blijkt echter geen verschil te zijn in de geleverde cognitieve belasting, het resultaat en de benodigde tijd tussen de toetsitems zonder seductive details en de toetsitems met seductive details. Op basis van de resultaten in huidig onderzoek lijkt het voor digitale toetsen dus niet zinvol om het coherentieprincipe toe te passen wanneer er relevante afbeeldingen worden gebruikt. Het tegenovergestelde kan zelfs geconcludeerd worden; het verdient aanbeveling om seductive details aan de relevante afbeeldingen in een toets toe te voegen, omdat dit zorgt voor een omgeving waarin leerlingen meer geïnteresseerd zijn, zonder dat het de cognitieve belasting verhoogt of het resultaat en de benodigde tijd negatief beïnvloedt
  Date of Award21 Feb 2020
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor) & Halszka Jarodzka (Supervisor)

  Keywords

  • coerehntieprincipe
  • seductive details
  • Cognitive Theory of Multimedia Learning
  • digitale toetsen
  • cognitieve belasting
  • primair onderwijs

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '