Beïnvloedende factoren bij DA gebruik in het MKB Influencing factors for Data Analytics use in SME’s

  • W. Fieret

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van deze exploratieve studie is om inzichtelijk te maken welke factoren en Data Analytics
(DA) onderdelen het succesvol gebruik van DA in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beïnvloeden. De in een systematische literatuurstudie gevonden factoren en onderdelen zijn empirisch onderzocht middels een case study bij vijf verschillende MKB ondernemingen. Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren en onderdelen het succesvol gebruik van DA beïnvloeden: Managerial Support, Decision making culture, Gebruikers, Ontwikkelaars, Data, Financiële middelen, Doel, Succes, soorten tools en soorten Analytics. Daarnaast wordt in dit onderzoek een model voorgesteld waarin de samenhang tussen deze factoren aangetoond wordt. De resultaten uit dit onderzoek bieden MKB eigenaren en directie een middel om het eigen gebruik van DA tegen af te zetten. Voor onderzoekers kan dit onderzoek richting geven voor vervolgonderzoek naar de gebruikfase van DA in het MKB.
Date of Award25 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • Data Analytics
  • MKB
  • gebruikfase
  • beïnvloedende factoren
  • succes

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'