Beïnvloedingsfactoren accuratesse inschatten IT-services
: Inzicht in de beïnvloedingsfactoren die bepalend zijn voor een accurate menselijke inschatting voor leveren van IT-services in een strategische alliantie

Translated title of the thesis: Factors influencing accuracy estimating IT services: Review of the influencing factors that determine an accurate human estimate for delivering IT services in a strategic alliance
  • N (Nicole) Voets

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoe kunnen IT-partners voldoende accurate en betrouwbare menselijke inschattingen verkrijgen ten aanzien van ontwikkeluren en doorlooptijd van changes, in de context van het leveren van ITservices? Deze vraag is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de beïnvloedingsfactoren die invloed hebben op de accuratesse van het menselijk inschatten van IT-services, specifiek gericht op changes. Het onderzoek heeft inzicht gecreëerd in welke mate bepaalde beïnvloedingsfactoren in een strategische alliantie met een Agile Software Development (ASD) methodiek impact hebben op de gemiddelde nauwkeurigheid. De ASD-methodiek van de casusorganisatie is Expert Opinion waarbij één expert inschattingen maakt voor de changes. De beïnvloedingsfactoren die fijnmazig in het onderzoek zijn geanalyseerd, zijn te definiëren op het niveau van Expert inschatter en het niveau van software developer naar gelang de tijd in een bepaalde context.

Met behulp van statistische toetsen is de beschikbare dataset van de casusorganisatie beoordeeld op de verdeling, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid alvorens er waarnemingen en conclusies zijn geformuleerd. De statistische toetsen hebben aangetoond dat het model goed schatbaar en betrouwbaar is om valide uitspraken te kunnen doen. Hiervoor is gedurende het onderzoek een
nauwe samenwerking geweest met het supportteam en het management van de casusorganisatie.

Het resultaat van het model geeft enerzijds inzicht in beïnvloedingsfactoren die de accuratesse van het menselijk inschatten beïnvloeden maar ook dat er anderzijds nog niet geoperationaliseerde
beïnvloedingsfactoren te benoemen zijn om het menselijk inschatten van changes te verbeteren. Deze operationalisering is te benoemen als uitdaging als het gaat om hoe dit proces in te richten
zodat er meer inzicht komt in het inschatten en hoe het model verfijnd kan worden. Deze en andere aandachtspunten zouden tijdens een volgende cyclus van het model in een
vervolgonderzoek geadresseerd moeten worden.
Date of Award8 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Accuratesse menselijke inschatten
  • Beïnvloedingsfactoren
  • IT-services
  • Betrouwbaarheid
  • inschatter

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'