Beats-Gebaren van de Docent in Kennisclips bij Woordenschatverwering in een Vreemde Taal.

Translated title of the thesis: Instructor’s Beats Gestures in Educational Videos While Learning Second Language Vocabulary.
  • Rian Leune

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Kennisclips zijn vaak een sleutelcomponent bij blended learning, de combinatie tussen face-to-face en online instructie. Wat nog onduidelijk is bij het ontwerpen van een kennisclip is het belang van handgebaren op het ritme van de spraak (beats-gebaren). Het doel was om te onderzoeken of een specifiek beats-gebaar, dat een docent op specifieke momenten in een kennisclip maakt, een blijvend effect heeft op de leerprestatie van 4 vwo-leerlingen bij het vak Duits. In de kennisclip werd nieuwe, Duitse woordenschat aangeleerd. Er is een quasi-experiment met drie nametingen over een periode van zes weken uitgevoerd onder 60 leerlingen in de leeftijd van 14 of 15 jaar. Twee groepen werden met elkaar vergeleken. De ene groep kreeg een kennisclip met Duitse woordenschat te zien waarin de docent een specifieke beats-gebaar maakte op specifiek momenten. De andere groep bekeek dezelfde kennisclip met als enige verschil dat de docent willekeurige beats-gebaren maakt op het ritme van de spraak. De verwachting was dat de groep met de kennisclip met de specifieke gebaren beter zou scoren op de woordenschattoetsen dan die met de willekeurige gebaren. Dit verwachtte effect kon niet vastgesteld worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het beats-gebaar niet het kernwoord tussen de omliggende woorden markeerde, noch een link legde met een bijbehorende context. Naast aandacht hiervoor moet vervolgonderzoek zich richten op de voorspelbaarheid van het moment waarop het beats-gebaar gemaakt wordt en in hoeverre het gebaar een natuurlijk karakter heeft.
Date of Award24 Oct 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • kennisclip
  • educatieve video
  • beats
  • gebaren
  • woordenschatverwerving

Cite this

'