Behalen van alignment motivatie in de publieke sector met IT Governance-regels

Translated title of the thesis: Achieving alignment motivation in the public-sector with IT Governance rules
  • F. Sener

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

amenwerking en alignment is noodzakelijk tussen stakeholders in publieke organisaties, om resultaten te kunnen behalen in een omgeving met veranderende eisen en technologische ontwikkelen van ICT-projecten bij de overheid. In dit onderzoek gaan wij in op de vraag naar meer onderzoek op het gebied van alignment motivation binnen een publieke organisatie. Met de bewezen alignment motivation -facilitators van (Walraven et al.,2021, p.5) als basis, kijken wij specifiek of er een verband is tussen alignment motivation -facilitators en IT Governance -regels. Dit doen wij met een enkelvoudige casestudie bij een IT-ontwikkeling scrumteam van een organisatie bij de Rijksoverheid in Nederland. Vanuit een literatuurstudie stellen Grant, (2008) en Zhang et al. (2019) dat, dat regels nodig zijn voor het handhaven en bereiken van alignment motivation. Uit de empirische resultaten van dit onderzoek kan er gesteld worden, dat het lijkt dat 4 AM facilitators beïnvloed worden door IT-Governance-regels. Ook hebben we 10 nieuwe mechanismen geïdentificeerd vanuit de IT-Governance -regels die een bron zouden kunnen zijn voor motivatie. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de kennis op gebied van alignment motivation en IT-Governance bij een publieke organisatie. Publieke organisaties zouden de resultaten kunnen gebruiken om focus aan te brengen in hun ambitie betere alignment te creëren.
Date of Award30 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • alignment motivation
  • IT-Governance-regels publieke organisatie
  • stakeholder alignment

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'