Beheren van IT Project Portfolio’s een referentiemodel voor beoordelen

Translated title of the thesis: Managing IT Project Portfolio’s a reference model for assessing
  • I de Cuijper

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om ontwikkelingen en veranderingen het hoofd te kunnen bieden gebruiken organisaties vaak IT Project Portfolio’s (ITPP) om de juiste projecten op het juiste moment te selecteren en continu te kunnen beheren, maar wanneer portfolio’s ongezond en/of risicovol zijn kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Mogelijk voeren ze verkeerde of vertraagde projecten uit, is er strijd om en verkeerde inzet van capaciteit en resources, gebrek aan overzicht of ervaren werknemers stress.
Het doel van dit onderzoek is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk gevalideerde begrijpelijke, hanteerbare en nuttige aanpak voor het beoordelen van de gezondheids- en risicofactoren van een ITPP.
Aan de hand van literatuurstudie hebben meerdere studenten deelontwerpen gemaakt en samengevoegd tot één gezamenlijk ontwerp bestaande uit een procesmodel en een hulpmiddel. Dit is met een single casestudy gevalideerd in een overheidsorganisatie. De gegevens zijn verzameld met behulp van semigestructureerde interviews.
De aanpak wordt als nuttig ervaren omdat het bijdraagt aan het stellen van prioriteiten, zorgt voor synergie en focus en de resultaten die het oplevert worden beschouwd als meerwaarde. Het is duidelijk en eenvoudig, maar de rol van de facilitator is belangrijk voor een soepel verloop en een belangrijke voorwaarde is goede kennis van de gehanteerde gezondheids- en risicofactoren.
Date of Award1 Jul 0202
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • IT Project Portfolio
  • gezondheidsfactoren
  • risicofactoren
  • referentiemodel

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'