Behoeften, Drijfveren en Motieven om Samen te Leren in Leernetwerken

Translated title of the thesis: Psychological Needs for Learning Together in Learning Networks
 • J.F. Koppejan

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Achtergrond
  In de huidige, snel veranderende maatschappij is het van belang dat mensen een leven lang blijven leren. Het leren van volwassenen verschilt echter van het leren van adolescenten. Flexibilisering van het beroepsonderwijs kan ervoor zorgen dat het toegankelijker en aantrekkelijker wordt en beter is afgestemd op de kenmerken en behoeften van (werkende) studenten. De Self Determination Theory formuleert als uitgangspunt, dat mensen meer gemotiveerd zijn voor werk en leren als er wordt aangesloten op drie basisbehoeften: de behoefte aan bekwaamheidsontwikkeling (competence), de behoefte aan zelfsturing (autonomy) en de behoefte aan het leggen van verbindingen met anderen (relatedness).

  Doel
  Het doel van deze thesis is onderzoek te doen naar de psychological needs van de deeltijdstudenten aan de hogere beroepsopleiding voor verpleegkundigen, de collega’s van de deeltijdstudenten en de betrokken docenten, om samen te leren (in leernetwerken) tijdens de opleiding van de deeltijdstudent.

  Onderzoeksontwerp, deelnemers en procedure
  Het onderzoek is uitgevoerd bij deeltijdstudenten hbo-verpleegkunde (ingeschreven aan de Hogeschool Rotterdam) volgens een mixed method design. Door middel van kwantitatief onderzoek is de motivatie van deeltijdstudenten onderzocht. Vanuit de interesse voor de factor “relatedness” binnen de SDT zijn er interviews met deeltijdstudenten, werkbegeleiders en docenten gehouden.

  Meetinstrumenten
  De motivatie van studenten om (weer) voor langere tijd te gaan leren en zich verder te ontwikkelen is met behulp van de ZelfRegulatie Vragenlijst – Leren gemeten. De psychological needs “autonomy”, “competence” en “relatedness” zijn onderzocht met behulp van de Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSF-general). Om meer informatie te verkrijgen over de psychologische needs rondom het samenwerken in leernetwerken zijn aanvullend individuele, semigestructureerde interviews gehouden.  Resultaten
  Voor het onderzoek zijn 152 Rotterdamse deeltijdstudenten hbo-verpleegkunde uitgenodigd om deel te nemen. Hiervan hebben 28 deeltijdstudenten (18%) het kwantitatieve deel van het onderzoek volledig afgerond. Hierna zijn bij vijf (5) deeltijdstudenten, zes (6) werkbegeleiders en drie (3) docenten interviews afgenomen. Uit de verkregen gegevens komt naar voren, dat de deeltijdstudenten meer intrinsiek gemotiveerd zijn met betrekking tot de opleiding, dan dat zij zich gestuurd of verplicht voelen. Er is een verbondenheid met de mededeeltijdstudenten, echter de behoefte om met anderen samen te werken, te leren en te ontwikkelen is niet bij iedereen aanwezig. Inhoudelijk samen werken en leren met werkbegeleiders en docenten aan leeractiviteiten van deeltijdstudenten wordt “raar” gevonden en hiervoor lijkt volgens de respondenten binnen hun instelling nog onvoldoende draagvlak. Vanuit de opleiding worden wel initiatieven ontwikkeld om dat te bevorderen.

  Conclusie
  Alhoewel er onderkend wordt, dat het samenwerken bij leeractiviteiten een positief effect lijkt te hebben op het resultaat, lijkt er geen behoefte en motivatie te zijn om in een leernetwerk (met deeltijdstudenten, werkbegeleiders en docenten) samen te leren en te ontwikkelen door middel van studieopdrachten van deeltijdstudenten. Ondanks de uitgangspunten rondom samen werken en leren opgenomen in de “Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden” lijkt er binnen de instellingen, waar de respondenten werkzaam zijn, meer aandacht te zijn voor het uitvoeren van het primaire proces en ziet men het leren en ontwikkelen van de medewerkers vooral als een persoonlijke aangelegenheid.
  Date of AwardNov 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSteven Verjans (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • Psychological needs
  • Self Determination Theory
  • samen werken
  • samen leren
  • deeltijdstudenten
  • verpleegkunde
  • leeractiviteiten

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '