Bekwaam Genoeg om te Handelen?
: Een onderzoek naar of het zien van geblurde video’s van verpleegtechnische handelingen van invloed is op de zelfbeoordeling door studenten.

Translated title of the thesis: Competent Enough to Act?: A research project to assess whether seeing blurred videos of technical nursing skills has an influence on the self-assessment of students .
 • Clary van den Berg

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Een onderzoek naar of het zien van geblurde video’s van verpleegtechnische handelingen van invloed is op de zelfbeoordeling door studenten.

  De achtergrond van dit onderzoek was het gegeven dat verzorgenden IG steeds meer zelfstandig moeten kunnen beoordelen of zij zich bekwaam genoeg voelen om een verpleegtechnische vaardigheid uit te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd bij tweedejaars studenten van de opleiding tot verzorgende IG van een ROC.
  Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het gebruik van videovoorbeelden bij de beoordeling van een vaardigheid, waarbij de attentie van de studenten wordt geleid (blurring techniek) in combinatie met beoordelingscriteria, leidde tot een betere beoordeling van de eigen vaardigheid omdat visuele expertise opgebouwd werd, dan het gebruik van ongeblurde voorbeelden.
  De deelnemers aan het onderzoek (n=51) voerden de vaardigheden zwachtelen en katheteriseren uit. Het ontwerp was een experimenteel kwantitatief design, waarbij volgens de procedure studenten die zichzelf beoordeelden, at random toegewezen werden aan een groep waarbij de interventie al dan niet gemanipuleerd werd.
  De meetinstrumenten waarmee het effect van de interventie gemeten werd, waren een (zelf-) beoordelingsformulier, het besluit om al dan niet meer te oefenen en het gemeten gevoel van bekwaamheid.
  Voor de resultaten van het onderzoek werd gebruik gemaakt van descriptieve statistiek, variantieanalyse, correlatieanalyse en regressieanalyse. Het resultaat van het onderzoek was dat er geen significant verschil gevonden werd in de overeenkomst van de beoordeling tussen de student en de docent, bij studenten die de geblurde en ongeblurde versie van de film over een vaardigheid zagen. Er werd geen relatie gevonden tussen het gevoel van bekwaamheid en de zelfbeoordeling. Ook hadden het gevoel van bekwaamheid en de zelfbeoordeling geen invloed op het besluit om vaker te oefenen op school.
  De conclusie is, dat de hypothese dat er verschil zou zijn, tussen deelnemers die een geblurde en ongeblurde filmversie van een vaardigheid zagen, in de overeenkomst van het eindoordeel tussen de student en de docent, daarmee niet bewezen werd.
  Date of Award8 Sept 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSaskia Brand - Gruwel (Supervisor)

  Keywords

  • zelfbeoordeling
  • visuele expertise
  • geblurde video
  • verzorgende IG

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '