Belastingafspraken tussen lidstaten van de Europese Unie en ondernemingen
: Leuker kunnen we het niet maken. Wel (on)eerlijker?

 • A.P.J. Kapteijn

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De laatste jaren is er veel ophef over belastingafspraken die lidstaten van de Europese Unie maken met ondernemingen. De centrale vraag daarbij is of de EU in haar doelstellingen kan worden geraakt en welke rechtsmiddelen zij heeft om haar doelstellingen te verdedigen. Belastingafspraken kunnen de marktwerking negatief beïnvloeden. Marktwerking binnen de EU in de interne markt is een belangrijke doelstelling van de EU om de burgers uiteindelijk vrede en welvaart te brengen. De problematiek bij het aanpakken van belastingontwijking is dat er binnen de EU geen eenduidig belastingstelsel is. Hierdoor dient men iedere mogelijke zaak individueel en diepgaand te beoordelen. Dit is zeer casuïstiek bepaald en onvoorspelbaar. Vanuit de optiek van een eerlijke interne markt zonder overheidsingrijpen en het beginsel van rechtszekerheid zou het beter zijn vooraf de te maken afspraken centraal door de EC te laten toetsen via een belastingautoriteit. Nog beter zou het zijn indien op termijn de belasting voor bedrijven wordt geharmoniseerd.
  Date of Award15 Mar 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '