Belastingontwijking door verrekenprijzen verder aan banden

Translated title of the thesis: Tax evasion by transfer pricing limited further
  • E.M. Piena

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In mijn onderzoek heb ik de centrale vraag gesteld of het conceptwetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel doeltreffend en uitvoerbaar is in het licht van de transferpricing regels van de OECD. Het onderzoek is beperkt tot grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde multinationale ondernemingen.

De rol van de OECD met betrekking tot het vaststellen van verrekenprijzen bij grensoverschrijdende transacties is bekeken en nagegaan is welke verschillende methoden voor Transfer Pricing er zijn.

Het zakelijkheidsbeginsel in de Nederlandse regelgeving is behandeld. Daarbij is aandacht besteed aan de bewijslastverdeling voor het aantonen van zakelijkheid van een verrekenprijs.

Onderzocht is of informele kapitaalstortingen binnen multinationale ondernemingen door een mismatch tussen belastingstelsels dubbele non-belastingheffing tot gevolg kunnen hebben.

De vragen en opmerkingen voortkomend uit de internetconsultatie over het wetsontwerp maken deel uit van het onderzoek en de beleidsanalytische toets uit het toetsingskader van de Raad van State is gebruikt om te onderzoeken of het conceptwetsvoorstel doeltreffend en uitvoerbaar is.
Date of Award19 Nov 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • doeltreffe3nd
  • uitvoerbaar
  • mismatches
  • verrekenprijzen
  • zakelijkheidsbeginsel en informeel kapitaal

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'