Beleggen of ondernemen in vastgoed?
: In hoeverre is anno 2021 binnen het belastingrecht eenduidig onderscheid te maken tussen beleggen en ondernemen in een vastgoedinvestering?

Translated title of the thesis: Investing or entrepreneurism in real estate?: To what extent can a clear distinction be made within tax law in 2021 between investing and entrepreneurism in real estate?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzocht wordt op welke wijze een vastgoedinvestering anno 2021 wordt belast in de inkomstenbelasting. Van belang hierbij is of de activiteiten kwalificeren als normaal vermogensbeheer, een werkzaamheid of een materiƫle onderneming. Dit zijn open normen die niet gedefinieerd zijn in een formele wet wat zorgt voor een stroom aan feitelijke jurisprudentie en aanzienlijke verschillen in heffing in gelijksoortige omstandigheden. Bepalend voor de kwalificatie zijn de vereisten uit het arrest van de HR 17 augustus 1994 en verder. Uit deze jurisprudentie wordt geconcludeerd dat er anno 2021 nog steeds veel onduidelijkheid heerst welke factoren nu meewegen in deze beoordeling. Geschillen in de rechtspraak worden veelal afgedaan onder verwijzing naar de beschreven feiten en omstandigheden, mede in hun onderlinge verband beschouwd. Het te hanteren normrendement en de samenstelling van het nagestreefde rendement wordt niet op een eenduidige wijze vastgesteld. Een hulpmiddel voor eenduidige rechtspraak is het gebruik van de omstandighedencatalogus van Berkhout en Hoogeveen aangevuld met de mate waarin belastingplichtige zelf propertymanagement werkzaamheden verricht. Een wetswijziging van box 3 naar heffing over werkelijk rendement zou de problematiek grotendeels oplossing. Het systeem van Heithuis, waar het vastgoed wordt overgeheveld naar box 1, geniet de voorkeur.
Date of Award10 Dec 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorR.A.H.J. Kousen (Supervisor) & Gerard Staats (Examiner)

Keywords

  • ondernemen
  • beleggen
  • vastgoed
  • box 1
  • box 3
  • open norm

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'