Belemmeringen voor toepassing van data analytics in mkb-bedrijven
: Barriers to application of data analytics in SMEs

  • H.J. Stuurman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De aanleiding voor dit onderzoek is de beperkte toepassing van data analytics door mkb-bedrijven in vergelijking met grotere bedrijven. Dit is nadelig voor mkb-bedrijven, omdat de toepassing van data analytics kan leiden tot een hogere productiviteit en hogere winstgevendheid. De hoofdvraag van dit kwalitatieve onderzoek is daarom waarom mkb-bedrijven er onvoldoende in slagen de waarde van data te benutten. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee deelvragen, waarbij één deelvraag is gericht op de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven en de andere deelvraag op de belemmeringen voor deze toepassing. Voor het onderzoek is literatuuronderzoek en empirisch onderzoek uitgevoerd. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het DELTA-model door interviews af te nemen bij zes mkb-bedrijven. De belangrijkste bevindingen zijn dat data analytics in mkb-bedrijven beperkt wordt toegepast door het ontbreken van een eenduidig intern perspectief, beperkte kennis en het ontbreken van bruikbare data. Deze belemmeringen zijn voornamelijk gelieerd aan de elementen ‘data’ en ‘enterprise’ van het DELTA-model. Naast dit inzicht levert dit onderzoek een concreter beeld op de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven. Opvallend hierbij is dat de sector en de homogeniteit van de dienstverlening een sterke invloed op data analytics lijken te hebben.
Date of Award25 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • Data analytics
  • belemmeringen
  • mkb
  • SME
  • case study

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'