Beoordeling van het conceptwetsvoorstel n.a.v. de ‘Varkens in Nood-uitspraak’
: Biedt het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de Varkens in Nood-uitspraak voldoende toegang tot de rechter in het licht van het Verdrag van Aarhus?

Translated title of the thesis: Assessment of the draft bill in response to the 'Pigs in Need ruling': Does the draft bill in response to the ‘Pigs in Need ruling’ provide sufficient access to justice in the light of the Aarhus Convention?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 2 april 2022 is er een conceptwetsvoorstel ter inzage gelegd waarmee de Awb wordt aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Aarhus. De aanleiding van dit conceptwetsvoorstel is de ‘Varkens in Nood-uitspraak’ van het HvJEU. Gebleken is dat het Nederlandse bestuursprocesrecht in twee onderdelen in strijd is met het Verdrag van Aarhus. De Awb bevat geen beroepsrecht voor niet-belanghebbenden. Daarnaast voldoet art. 6:13 Awb, waarin het beroep van een belanghebbende afhankelijk wordt gesteld van deelname aan de UOV, niet aan de eisen van art. 9 lid 2 van het Verdrag. De wetgever beoogt deze strijdigheden op te lossen door o.a. art. 8:1 Awb en art. 6:13 Awb te wijzigen. Hierdoor hebben niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, toegang tot de bestuursrechter. Daarnaast is de eis van voorafgaande zienswijze voor beroep bij de bestuursrechter voor belanghebbenden niet van toepassing wanneer het gaat om een besluit dat is omschreven in de Regeling beroep aanzienlijke milieueffecten. Op het eerste gezicht lijkt het conceptwetsvoorstel een einde te brengen aan de genoemde strijdigheden. Het conceptwetsvoorstel heeft in de doctrine echter tot veel kritiek geleid. De meeste kritiek heeft betrekking op de afbakening van Aarhus-besluiten door bestuursorganen en bestuursrechters en op het relativiteitsvereiste.
Date of Award6 Mar 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • varkens in nood
  • Verdrag van Aarhus
  • toegang tot de bestuursrechter
  • belanghebbende
  • zienswijze
  • relativiteitseis

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'