Bereik je doel!
: Onderzoek naar het effect van een interventie ter verbetering van de zelfregulerende vaardigheden van VMBO-leerlingen

Translated title of the thesis: Reach your goal!: esearch into the effect of an intervention to improve the self-regulatory skills of VMBO pupils
 • Ruud Aarts

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Een participatiemaatschappij verlangt dat burgers zich op autonome en zelfverantwoordelijke wijze kunnen aanpassen aan veranderingen. Met als doel leerlingen met meer zelfverantwoordelijkheid te laten leren, is een VMBO-school in het zuiden van Nederland in 2015-2016 gestart met gepersonaliseerd leren (GPL). Onder de naam van 3L (leren leren, leren kiezen, leren leven) kunnen leerlingen, anders dan in een traditionele en docent-gestuurde leeromgeving, zelf keuzes maken en hun leerproces zelf invulling geven. Meer zelfverantwoordelijkheid betekent automatisch meer vrijheid voor leerlingen. Meer vrijheid betekent niet zondermeer dat leerlingen ook in staat zijn om doel- en opbrengstgericht te leren. Daarvoor dienen zij op zelfregulerende wijze te kunnen leren. Zelfregulerend leren verlangt specifieke vaardigheden. Die vaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf en vragen om begeleiding en training (Zimmerman, 2000). Deze studie onderzoekt of een interventie die zich richt op de verbetering van zelfregulerende vaardigheden voor VMBO-leerlingen een positief effect heeft. Dit pre- en posttest onderzoek had geen positief effect op de zelfregulerende vaardigheden van VMBO-leerlingen. Ondanks het resultaat van dit praktijkgericht onderzoek zijn er voldoende aanwijzingen die perspectief bieden voor de toekomst.
  Date of Award7 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorHans Hummel (Supervisor)

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '