Beroepsaansprakelijkheid in een medische maatschap

: In hoeverre zijn medisch specialisten aansprakelijk voor het disfunctioneren van een collega?

  • W.M.C.M. Caris-Verhallen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie werd onderzocht in hoeverre een medisch specialist aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die een patiënt lijdt ten gevolge van een disfunctionerende collega in de maatschap. Medisch specialisten gaan doorgaans met een patiënt een individuele behandelingsovereenkomst aangaan. Indien de arts de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is hij daarvoor aansprakelijk. Juridisch gezien is het ook mogelijk om de maatschap aansprakelijk te stellen, omdat deze zich als een organisatorische eenheid presenteert. Ook een arts die geen behandelingsovereenkomst met een patiënt heeft kan aansprakelijk worden gesteld, omdat hij heeft nagelaten op te treden tegen een disfunctionerende collega (6:162 BW). Het komt in de praktijk vrijwel niet voor dat de arts of de maatschap door schadelijdende patiënten aansprakelijk worden gesteld, omdat men doorgaans het ziekenhuis als centraal adres aanspreekt (7:462 BW). Evenmin komt het voor dat het ziekenhuis of verzekeraar in geval van verwijtbaar handelen regres neemt op de medisch specialist of de maatschap. Door deze situatie wordt niet voldaan aan de preventieve functie van het aansprakelijkheidsrecht. Er worden aanbevelingen geformuleerd om deze preventieve functie te optimaliseren.
Date of Award23 Dec 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJasper Ebbinga (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Beroepsaansprakelijkheid in een medische maatschap: In hoeverre zijn medisch specialisten aansprakelijk voor het disfunctioneren van een collega?
Caris-Verhallen, W. M. C. M. (Author). 23 Dec 2014

Student thesis: Master's Thesis