Beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen
: Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van samenloop van beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen voor de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers

 • J.C. Verbunt

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In dit onderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van samenloop van beschermingsbewind en de Wet schuldsanering natuurlijke personen voor de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers. Er is tegenwoordig steeds vaker sprake van mensen die onder beschermingsbewind worden gesteld in verband met het hebben van problematische schulden. In veel gevallen leidt dat tot een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Op het moment dat iemand wordt toegelaten tot de Wsnp wordt er tevens een Wsnp-bewindvoerder benoemd. Vanaf dat moment is er dus sprake van twee verschillende bewindvoerders. Dit heeft uiteraard bepaalde gevolgen. Zo rijst de vraag welke rol de verschillende bewindvoerders in een dergelijke situatie hebben en hoe hun samenwerking, taken en bevoegdheden wettelijk zijn geregeld. Het uitgangspunt daarbij is de positie van de schuldeisers, waarbij de vraag wordt beantwoord of wetswijziging wenselijk is om in het geval van samenloop van beide bewindsvormen te voorkomen dat schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld.
  Date of Award14 Jan 2014
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '