Besturen van een vereniging of stichting is niet vrijblijvend. Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen in relatie met de externe aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement.

  • D. Arends-Kosters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzocht wordt welke de mogelijke gevolgen zijn van het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen[1] voor bestuurders van verenigingen en stichtingen met betrekking tot de normen van behoorlijk bestuur en de aansprakelijkheid in geval van faillissement. Na inventarisatie van de gevolgen wordt onderzocht in welke omstandigheden een wettelijke beperking van deze aansprakelijk wenselijk is en hoe daar vorm aan kan worden gegeven. Rekening wordt gehouden met de aard, omvang, doelstelling en diversiteit van de verschillende verenigingen en stichtingen in Nederland en de variƫteit in de maatschappelijke belangen die zij dienen. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van de bestuurder en de belangen van crediteuren. Naast literatuur- en jurisprudentieonderzoek is er een rechtsvergelijking met het Duitse recht uitgevoerd.
Date of Award22 Jun 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorA H Lamers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Besturen van een vereniging of stichting is niet vrijblijvend. Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen in relatie met de externe aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement.
Arends-Kosters, D. (Author). 22 Jun 2017

Student thesis: Master's Thesis