Bestuurdersaansprakelijkheid voor activiteiten van de vennootschap met schade aan mens en milieu.

Translated title of the thesis: An analysis of a Company Director's Personal Liability when Company Activities Result in Damage to People and Environment.
 • D.A.R. Bittermann

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In 2022 deed de Europese Commissie een EU-richtlijn voorstel inzake passende zorgvuldigheid op het gebied van mens en milieu die verplichtingen bevat voor ondernemingen om maatregelen te nemen om negatieve effecten van ondernemingsactiviteiten op mensenrechten en milieu te verminderen, beperken of beƫindigen. Het voorstel bevat bepalingen om ondernemingen en bestuurders aansprakelijk te houden voor niet-naleving van de verplichtingen (artikel 22 en 25). De bestuurdersaansprakelijkheid is bekritiseerd door lidstaten en wordt mogelijk geschrapt. Onderzocht is of de bestuurder dan kan worden aangesproken uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) als de onderneming op grond van artikel 22 aansprakelijk is. Omdat strategie en beleid onderdeel zijn van de bestuurstaak is de bestuurder verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen van de onderneming. Vanwege de rechtszekerheid is het wenselijk om deze verantwoordelijkheid in lijn met de richtlijn in artikel 2:129/239 BW op te nemen als onderdeel van de bestuurstaak en om de principes van de Corporate Governance Code op te nemen in boek 2 BW zodat zij bindend worden in plaats van het huidige pas-toe-of-leg-uit principe.

  Date of Award4 Sept 2023
  Original languageDutch

  Keywords

  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • due diligence
  • richtlijn
  • mens en milieu
  • artikel 6:162 BW
  • bestuurstaak

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '