Beter besturen door het meten volgens het 3-realms model
: Een case study naar meer inzicht in de toegevoegde waarde van het 3-realms model in het meten van IT-outsourcing samenwerkingen

Translated title of the thesis: Managing better due to measuring according the 3-realms model: A case study towards more insight in the added value of the 3-realms model in measuring IT-outsourcings partnerships
  • H (Harm) Hotke

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door een meetinstrument te ontwerpen dat gebaseerd is op het 3-realms model wordt er een basis gelegd voor een nieuwe methode om IT-outsourcings samenwerkingen te meten en daardoor ook te sturen. Door gebruik te maken van een fuzzy set controller wordt het mogelijk om naast kwantitatieve ook kwalitatieve variabelen consistent te meten en met elkaar te vergelijken. Hiermee worden stakeholders van dit soort samenwerkingen meer stuurinformatie geboden.
Date of Award1 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • IT-outsourcing
  • alliance governance
  • trust
  • control

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'