Bezint eer ge begint
: Inzicht in het maken van de adoptiebeslissing voor Continuous Delivery

  • J. (Jeroen) Houwaard

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek staat centraal hoe organisaties de beslissing maken, al dan niet over te gaan tot de implementatie van Continuous Delivery. Hiervoor is allereerst onderzocht wat Continuous Delivery is, wat resulteert in tien componenten en zeven voordelen die in de bestaande literatuur gevonden zijn. Daarna is het implementatieproces van Continuous Delivery in kaart gebracht met behulp van het IT implementatieprocesmodel.
Uit de bestaande literatuur zijn vijf factoren geïnterpreteerd, waarvan verondersteld wordt dat zij van invloed zijn op het maken van de adoptiebeslissing.
Vervolgens is onderzocht hoe organisaties de adoptiebeslissing maken, waarbij de gevonden componenten en voordelen en de geïnterpreteerde determinanten getoetst zijn aan de empirie. Hieruit blijkt dat de voordelen van Continuous Delivery hun weg gevonden lijken te hebben naar de praktijk, maar de componenten in mindere mate. De grootste opbrengst is de empirische bevestiging die gevonden is voor de geïnterpreteerde determinanten klant, domein, architectuur, cultuur en testen. Organisaties lijken zich niet erg bewust te zijn van randvoorwaardelijke zaken bij de beslissing om tot Continuous Delivery over te gaan. Zo lang organisaties in het algemeen voldoende aan vernieuwing doen, lijkt Continuous Delivery eerder iets waar men als vanzelf inrolt. Een IT-push komt daarbij relatief vaak voor.
Date of Award18 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Tibert Verhagen (Supervisor)

Keywords

  • Continuous Delivery
  • continous practices
  • software
  • implementatieproces
  • adoptiebeslissing
  • determinanten

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'