Biedt de wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden voldoende bescherming aan de flexwerker/thuiswerker?

  • Chris van der End

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Flexwerk/thuiswerk kenmerkt zich doordat het niet op de gewone werkplek plaatsvindt, en ook vaak niet op de gewone werktijd. Thuiswerk vindt, uiteraard, thuis plaats, flexwerken op verschillende plaatsen: in de trein, een restaurant, park enzovoort.
Bij flexwerk/thuiswerk is sprake van een gezagsverhouding, hetzij op grond van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst, hetzij op grond van een publiekrechtelijke aanstelling.
Het gaat in deze scriptie om de arbeidsomstandigheden van de flexwerker/thuiswerker. Omdat er in de Arboregelgeving sprake is van een functioneel werkgeverbegrip – de werkgever die verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden is werkgever in de zin van de Arboregelgeving – ga ik uit van het werkgeverbegrip van de Arboregelgeving.
Date of Award1 Nov 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Biedt de wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden voldoende bescherming aan de flexwerker/thuiswerker?
End, C. V. D. (Author). 1 Nov 2012

Student thesis: Master's Thesis