Blockchain Systeem selectie ontcijferd: Welke activiteiten en risico’s behoren tot dit traject?

  • M van Hooff

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de toenemende populariteit van Blockchain Based Systems (BBS), overwegen steeds meer bedrijven om de keuze te maken door dit type systeem. Een BBS kan omschreven worden als een “een gedecentraliseerd netwerk, waar transacties kunnen worden uitgevoerd” (Tesselhof et al., 2020). Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de activiteiten en risico’s bij de selectie van BBS. De bestaande literatuur geeft nog geen inzage in de activiteiten en risico’s die mogelijk voorkomen bij de selectie van een BBS. Om deze reden is het interessant om deze activiteiten en risico’s inzichtelijk te maken om zo toekomstige selecties succesvoller te laten zijn. Dit onderzoek trekt een vergelijking met Informatiesystemen(IS) en toetst de generaliseerbaarheid van de activiteiten en risico’s ondervonden bij IS. Uit empirisch onderzoek komt naar voren dat de activiteiten en risico’s gedeeltelijk overeenkomstig zijn tussen IS en BBS, maar toont ook een uitputtende lijst met additionele activiteiten en risico’s, waaruit geconcludeerd kan worden dat er aanzienlijk meer risico’s gevonden zijn voor BBS dan voor IS.
Date of Award31 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • Blockchain Based Systems
  • Selectie
  • Selectieactiviteiten
  • Risico’s

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'