Bouw- en woningtoezicht nu en per 1 januari 2021

Translated title of the thesis: Construction and housing supervision no wand from 1 January 2021.
 • D. Miltenburg

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Op 1 januari 2021 zal de Wkb in werking treden. De Wkb brengt wijzigingen aan in een aantal wetten en moet leiden tot verbetering van de bouwkwaliteit. Uitgangspunt is dat private partijen in de bouw zelf verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteitsborging.

  In het proces zijn niet enkel meer de aanvrager, gemeente en toezichthouder betrokken, maar ook de private kwaliteitsborger, de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie. De belangrijkste wijziging is dat er geen preventieve toetsing meer wordt gedaan door de gemeente, maar enkel nog achteraf middels repressieve toetsing.

  Artikel 22 van de Grondwet en artikel 2 van het EVRM geven verplichtingen voor de overheid. Zij moet ervoor zorgen dat woningen brand- en constructief veilig zijn. Dit moet door het maken van wetgeving en regels en door hier toezicht op te houden en te handhaven. In Nederland zijn er regels waarop toezicht wordt gehouden en op wordt gehandhaafd. Gesteld kan worden dat de Wkb voldoet aan de Grondwet en het EVRM.

  Buitenlandse voorbeelden van privaat bouw- en woningtoezicht laten geen rooskleurig beeld voor de bouwkwaliteit zien. Uit onderzoek bleek dat het niveau na privatisering in andere Europese landen heeft geleid tot een afname van de bouwkwaliteit. In Nederland zijn er een aantal pilots opgestart en hier zijn leerpunten uitgekomen. Toch is de verwachting dat het nieuwe stelsel bijdraagt aan de bouwkwaliteit.
  Date of Award8 Apr 2020
  Original languageDutch
  SupervisorJ.A.D. de Graaf (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

  Keywords

  • Wkb 2
  • EVRM
  • grondwet
  • bouwkwaliteit
  • kwaliteitsborging en bouw- en woningtoezicht

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '