Business Analytics Maturity Model voor woningcorporaties

Translated title of the thesis: Business Analytics Maturity Model for housing corporation
  • B. (Brenda) Görlitz

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Business analytics (BA) is steeds meer in opkomst bij organisaties. Organisaties hebben daarom behoefte aan een valide meetinstrument: het Business Analytics Maturity Model (BAMM). Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe kan op een valide wijze het BAMM van een organisatie worden gemeten?’ Het BAMM is ontworpen volgens de methodiek van het Design Science Research Methodology (DSRM) Process Model van Peffers et al. (2007). Dit model is gebaseerd op de Design Science van Hevner et al. (2004) en is gecombineerd met de methodologische aanpak van Becker et al. (2009). Vervolgens is het BAMM uitgebreid gevalideerd aan de hand van twee iteraties. De eerste iteratie vond plaats met vier experts met relevante, commerciële werkervaring. Vervolgens is een single case study uitgevoerd bij een grote woningcorporatie die sinds enkele jaren met BA werkt. In de evaluatie is een nulmeting verricht met drie professionals. Het eindresultaat van het BAMM is een geïntegreerd continuous-maturity-model dat bestaat uit vijf maturity-niveaus en zeven dimensies die zowel de businessaspecten als de technologische aspecten vertegenwoordigen. Dit model is tevens uitgebreid gevalideerd. Dit betekent dat het BAMM te generaliseren is naar andere organisaties. Uit de expertinterviews is de dimensie Process Analytics (afkomstig uit procesmanagement) naar voren gekomen. Een interessant vervolgonderzoek met betrekking tot het BAMM is gericht op deze dimensie.
Date of Award4 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Laury Bollen (Co-assessor)

Keywords

  • Business Analytics Maturity Model
  • Business Analytics
  • maturity-models
  • Design Science
  • single case study

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'