Business Rule Traceability als hulpmiddel bij softwareontwikkeling in de justitiële context

Translated title of the thesis: Business Rule Traceability as a helping mechanism for software development within the judicial context
  • M. Soerokromo

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een voorgestelde referentiearchitectuur voor traceerbaarheid van bedrijfsregels in informatiesystemen (RA4T) binnen de justitiële context. Een werkbaar model kan bijdragen aan het ontwerpen van systemen die ambtenaren ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dankzij traceerbaarheid kan de output van het informatiesysteem worden onderbouwd en kunnen de regels achter de output worden weergegeven. Ook kan traceerbaarheid leiden tot concretere bedrijfsregels. Tijdens het ontwikkelen van het informatiesysteem wordt namelijk inzicht verkregen in de, mogelijk onbedoelde, resultaten van het systeem. Om de werkbaarheid van het model te evalueren, is een testmodel opgesteld op basis van de relevante wetgeving. Deze wetgeving is omgezet in bedrijfsregels die vertaald zijn naar een controlled natural language (CNL). Om een systeem met traceerbaarheid te simuleren dat geëvalueerd kan worden, is de CNL geconverteerd naar een ontologie voor het semantische web die is weergegeven in een Semantic Web Ontology Editor. Illustratieve scenario’s zijn opgesteld op basis van gevoerde rechtszaken over de uitkomsten van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De eigenschappen uit de scenario’s zijn in het model geladen. De traceerbaarheidsstappen zijn gevolgd, waardoor duidelijk is geworden hoe deze traceerbaarheid kan bijdragen aan de uitvoering van de werkzaamheden van de ambtenaar. Daarbij is gekeken op het niveau van de ambtenaar, de ontwikkelaar en de wetgever. Op alle niveaus zijn voordelen gevonden.
Date of Award4 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorLloyd Rutledge (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • Business Rule Traceability
  • Controlled Natural Language
  • Reference architecture for business rule traceability
  • Rule-based systems
  • Business rules in software development

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'