Centrale aansturing van informatiebeveiliging bij een nationale departementale organisatie

Translated title of the thesis: Central control of information security at a national departmental organization
  • M. Brehen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van dit onderzoek is theoretische inzichten op het gebied van centrale aansturing van informatiebeveiliging te toetsen aan de toepassing van deze inzichten bij een nationale departementale organisatie in de praktijk.
De doelstelling van het empirisch onderzoek is in kaart te brengen hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de centrale aansturing van de informatiebeveiliging bij een nationale departementale organisatie. Om de doelstelling te kunnen bereiken is informatie nodig waaruit herleid kon worden hoe nu binnen een nationale departementale organisatie wordt omgegaan met de centrale aansturing van informatiebeveiliging.
De conclusie is dat het de vraag is in hoeverre de departementale top inzicht en grip heeft op de informatiebeveiliging binnen hun departement als het beschreven beleid niet tot uitvoer wordt gebracht in de praktijk. Alleen als het topmanagement zich houdt aan zijn taakomschrijving in de beleidsdocumenten en dit daadwerkelijk toepast dan kan het inzicht in en grip hebben op de informatiebeveiliging in de praktijk.
Hoofdaanbeveling van dit onderzoek is dat het topmanagement invulling dient te geven in de praktijk aan de beschreven rol op het gebied van informatiebeveiliging. Alleen op deze manier kan het topmanagement waarborgen dat ze inzicht en grip hebben op de informatiebeveiliging in hun organisatie.
Date of Award31 Mar 2020
Original languageDutch
SupervisorLloyd Rutledge (Examiner) & Lex Bijlsma (Co-assessor)

Keywords

  • informatiebeveiliging
  • informatiebeveiligingsbeheer
  • departementale organisatie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'