Cloud Computing voor Big Data Analytics: EAM als instrument voor bepaling impact op processen en organisatie voor Data Quality Management

Translated title of the thesis: Cloud Computing for Big Data Analytics: EAM as an instrument for determining impact on processes and organization for Data Quality Management
  • R. Kurvers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties hechten in toenemende mate belang aan data in het realiseren van doelstellingen waarbij Big Data Analytics een belangrijke trend vormt. Wil Big Data Analytics toegevoegde waarde hebben, moet de kwaliteit van de data, middels inrichting van Data Quality Management, geborgd zijn. Deze inrichting kan uitgedrukt worden in de lagen van Enterprise Architecture. Gegeven de eisen die Big Data Analytics stelt aan de ICT infrastructuur, overwegen organisaties dit onder te brengen in de Cloud. Introductie van Cloud Computing raakt de inrichting van organisaties, uitgedrukt in een Enterprise Architecture, en kan dus ook de inrichting van Data Quality Management raken.
Dit onderzoek richt zich op de rol die Enterprise Architecture Management kan spelen bij de migratie van Big Data Analytics naar de Cloud. Focus ligt daarbij op impactbepaling van deze migratie op Data Quality Management. Het onderzoek is uitgesplitst naar 4 deelgebieden waarbij per deelgebied een theoretische verkenning is uitgevoerd, resulterend in termen en onderlinge relaties, die, aan de hand van een case study, zijn getoetst op herkenbaarheid in de praktijk. Bevindingen uit de deelgebieden zijn vervolgens bij elkaar gebracht, resulterend in een lijst met aandachtspunten die van belang zijn wil Enterprise Architecture Management zinvol worden ingezet voor impactbepaling op Data Quality Management wanneer Big Data Analytics migreert naar de Cloud.
Date of Award11 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Big Data Analytics
  • Cloud Computing
  • Data Quality Management
  • Enterprise Architecture
  • Enterprise Architecture Management

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'