'Cloudy forecast worldwide'

: Een verkenning van de mogelijke toepassing van de internationaal publiekrechtelijke beginselen op cloud computing

  • M.E.D. Coenders

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze studie is onderzocht of de vijf internationaal publiekrechtelijke grondslagen om jurisdictie te vestigen (territorialiteit, actieve en passieve nationaliteit, bescherming/veiligheid en universaliteit) toepasbaar zijn of zijn te maken op cloud computing. Cloud computing is onderscheiden in drie lagen van diensten: 1. infrastructuur (IaaS); 2. platformfunctie (PaaS) en 3. software (SaaS). Het territorialiteitsbeginsel blijkt goed toepasbaar op de drie lagen van cloud computing. Dit geldt eveneens voor het actieve nationaliteitsbeginsel, vanwege de focus op de nationaliteit van de eigenaar, de ontwikkelaar en de gebruiker. Voor het passieve nationaliteitsbeginsel is slechts een theoretisch bruikbaarheid gevonden voor PaaS en SaaS. Indien het de staatsveiligheid betreft of een vitaal economisch landsbelang is toepassing van het beschermingsbeginsel op IaaS voorstelbaar en in theorie op PaaS en SaaS. Toepassing van het universaliteitsbeginsel is denkbaar op PaaS en SaaS, maar niet op IaaS. Er zijn drie oplossingen onderzocht om de beginselen (beter) toepasbaar te maken op cloud computing, waarbij verdragssluiting de beste slagingskans biedt, mits het verdrag aandacht besteedt aan een algemeen erkende publieke kern van het internet en een voldoende flexibele definitie van cloud computing.
Date of Award22 Aug 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorRia Slegers (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examinator)

Cite this

'Cloudy forecast worldwide': Een verkenning van de mogelijke toepassing van de internationaal publiekrechtelijke beginselen op cloud computing
Coenders, M. E. D. (Author). 22 Aug 2017

Student thesis: Master's Thesis