Co-creatie als Hefboom voor Inclusief Onderwijs

Translated title of the thesis: Co-creation as Leverage for Inclusive Education
  • Inge Loomans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderwijsondersteuners zoeken naar samenwerkingsvormen met leerkrachten die de empowerment van leerkrachten in functie van inclusief onderwijs vergroten. Co-creatie biedt kansen; het gezamenlijk uitwerken van ideeën leidt immers tot empowerment. Dit vereist een leergemeenschap met aandacht voor collectief leren en reflecteren. Het doel van dit kwalitatieve praktijkgerichte onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop kernreflectie, waarbij gereflecteerd wordt over cognitie, emotie en motivatie, bijdraagt aan co-creatie tussen leerkrachten en onderwijsondersteuners in het reguliere basisonderwijs. Daarbij worden bevorderende en belemmerende factoren van co-creatie afgeleid. Hiervoor hebben zestien duo’s van leerkrachten en onderwijsondersteuners eenmaal met het kernreflectiescript gereflecteerd en vervolgens een semigestructureerd diepte-interview doorlopen. Via een thematische inhoudsanalyse met fasen van open, axiaal en selectief coderen zijn deze data geanalyseerd. Vervolgens is in functie van methode- en analysetriangulatie een critical incident technique uitgevoerd tijdens een focusgroep interview met onderwijsondersteuners. Resultaten tonen aan dat kernreflectie heeft bijgedragen aan co-creatie tussen leerkrachten en onderwijsondersteuners door een positieve impact op hoge participatie, de leergemeenschap, collectief leren, collectieve reflectie en empowerment. Collectief reflecteren met het kernreflectiescript heeft immers collectieve acties, verbondenheid, betekenisvolle perspectieven en transformatie gecreëerd. Daaruit zijn een collectieve focus en een gezamenlijk plan en bijgevolg co-creatie ontstaan. Daarbij zijn coachende vaardigheden, een open en taakgerichte houding, een veilig leerklimaat en een collectieve en diepgaande focus als bevorderende factoren voor co-creatie afgeleid. Adviseren, een gesloten houding, een onwennig leerklimaat, een eenzijdige focus en beperkte tijd zijn daarnaast als belemmerende factoren voor co-creatie opgehaald. Tenslotte heeft een mensgerichte houding het co-creatieve proces zowel belemmerd als bevorderd.
Date of Award9 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorMaartje Henderikx (Supervisor)

Keywords

  • kernreflectie
  • co-creatie
  • leergemeenschap
  • collectief leren
  • collectieve reflectie
  • empowerment
  • inclusief onderwijs

Cite this

'