Co-evolutionaire IS-alignment bij een IT service provider

Translated title of the thesis: Co-evolutionary IS-alignment by an IT service provider
  • R. Doorn

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tegenwoordig worden er forse budgetten vrij gemaakt om te investeren in IT. Dit resulteert niet altijd in succes, wat te wijten is aan de alignment tussen de business en de IT. Daarom vinden verschuivingen plaats en wordt IT steeds vaker uitbesteed aan gespecialiseerde IT service providers. Deze IT service providers acteren in een turbulente markt met een dringende vraag naar IT alignment. Vanuit de literatuur duikt het Co-Evolutionary IS alignment (COISA) op. Dit model legt de nadruk op de interactie tussen de bedrijfs- en IT domeinen. Dit, nog vrij theoretisch, model is alleen empirisch onderzocht in een meervoudige case study bij ziekenhuizen. De uitdaging voor IT service providers ligt bij de modernisering van haar IT-activiteiten, waarbij COISA dus wellicht uitkomst kan bieden. In dit onderzoek wordt een enkelvoudige case study uitgevoerd bij een projectimplementatie van een IT service provider, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. De resultaten identificeren ook veel stakeholdergroepen, maar niet alle alignment processen. Daarnaast is er een gebrek aan communicatie, wat cruciaal is voor succes. Hier zou extra aandacht aan besteed moeten worden om het project alsnog succesvol te maken. Ondanks het ontbreken van een alignment proces toon het onderzoek wel aan dat COISA toepasbaar is bij een projectimplementatie van een IT service provider voor het demonstreren, visualiseren en beschrijven van verschillende alignment processen en de daar bijbehorende interacties.
Date of Award2 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Co-evolutionary
  • IS-alignment
  • IT service provider
  • stakeholders
  • IT-project

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'