CO₂-reductie door hybride werken binnen de Rijksoverheid met behoud van kwaliteit van werk

Translated title of the thesis: CO₂-reduction through Hybrid Working within the Dutch Government while maintaining quality of work
  • T Siebes

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van hybride werken binnen de Rijksoverheid om zowel de kwaliteit van werk te behouden als de CO₂-uitstoot te verminderen. Het eerste deel van het onderzoek omvat een literatuurstudie om inzicht te krijgen in hybride werken en kwaliteit van werk. Op basis hiervan wordt een voorlopige checklist opgesteld met bevorderende en belemmerende factoren voor hybride werken en aspecten van kwaliteit van werk. Het tweede deel van het onderzoek omvat empirisch onderzoek binnen de Rijksoverheid. Interviews, analyse van documenten en beleidsstukken worden gebruikt om de huidige situatie van hybride werken te begrijpen. Daarnaast wordt de voorlopige checklist gevalideerd door deskundigen op het gebied van telewerken binnen de Rijksoverheid. Uit het onderzoek blijkt dat er bij managers vaak een gebrek aan kennis is met betrekking tot de regels rondom telewerken, evenals tekortkomingen op het gebied van organisatorische ondersteuning en sociale interactie. Niet alle functies zijn geschikt voor telewerken, wat resulteert in een beperkte representativiteit van de onderzoekspopulatie. Desondanks is er positieve feedback over de mogelijkheden voor samenwerking en de wens om het aantal fysieke werkplekken te verminderen. De analyse van de CO₂-voetafdruk toont aan dat hybride werken een aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot kan opleveren dan volledig werken op kantoor. Echter, het totale energieverbruik van het gebouw nam in de periode van november '22 tot februari '23 juist toe, wat resulteerde in een hogere CO₂-uitstoot. Het benadrukt de noodzaak van energiebesparende maatregelen, zelfs bij de implementatie van hybride werken. In het algemeen suggereert het onderzoek dat het gebruik van hybride werken binnen de Rijksoverheid het potentieel heeft om zowel de kwaliteit van werk te handhaven als de CO₂-uitstoot te verminderen. Het is echter van cruciaal belang om de checklist aan te passen aan de specifieke context van telewerken en maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen en duurzame praktijken te bevorderen.
Date of Award2 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorAnda Counotte - Potman (Supervisor), Montse Prats López (Examiner) & Laury Bollen (Co-assessor)

Keywords

  • Telewerken
  • CO₂-reductie
  • Green IT
  • Rijksoverheid
  • Hybride werken

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'