CO2-reductie door kwalitatief hoogwaardig telewerken
: Een casestudie binnen de IT-dienstverlening

 • J.B. (Jan) Lindenholz

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Door het internationale klimaatakkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord is het verkleinen van de CO2‐voetafdruk steeds belangrijker geworden. Eén van de manieren om hieraan bij te dragen is het verminderen van de CO2‐uitstoot. Het woon‐werkverkeer is één van de veroorzakers van deze
  CO2‐uitstoot. Binnen dit onderzoek is onderzocht hoe telewerken kan bijdragen aan het verminderen van het woon‐werkverkeer en daarmee een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO2‐uitstoot. Ook is onderzocht wat de impact van telewerken is op de kwaliteit van werk.
  Dit onderzoek beantwoord de vraag “Kan telewerken bijdragen aan het verlagen van de CO2‐voetafdruk binnen de IT‐dienstverlening, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van werk?”
  Als eerste stap in het beantwoorden van deze vraag is bestaande literatuur onderzocht. Hierin is gezocht naar telewerkfactoren en aspecten van kwaliteit van werk. Vervolgens zijn deze getoetst aan de werkelijkheid middels semigestructureerd interviews. Hiermee is gevalideerd welke telewerkfactoren en kwaliteitsaspecten gelden voor de IT‐dienstverlening. Daarnaast is onderzocht
  wat de potentiële CO2‐reductie binnen de IT‐dienstverlening is wanneer medewerkers twee dagen per week gaat telewerken. Hiermee levert dit onderzoek een bijdrage aan de bestaande literatuur op het gebied van telewerken en kwaliteit van werk.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • kwaliteitsaspecten
  • kwaliteit van werk.
  • Telewerken
  • IT‐dienstverlening
  • CO2‐reductie

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '