Complexiteitsbewustzijnschecklist voor ERP-implementaties

 • R.W. (Ruud) Ramakers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  ERP-implementaties zijn complex en worden meestal niet binnen tijd en budget afgerond.
  Janssens (2018) heeft een ERP-implementatiecomplexiteitsmodel ontwikkeld om
  complexiteitsbewustzijn bij stakeholders van deze implementatieprojecten te bevorderen. Via dit onderhavige onderzoek wordt de factorstructuur van dit model vanuit de literatuur bevestigd en wordt gebaseerd op dit model een duidelijke, volledige checklist ontwikkeld en getest, met als doel te evalueren of het complexiteitsbewustzijn van de stakeholders wordt bevorderd.
  De checklist is ontwikkeld op basis van literatuur, ervaring van eerdere onderzoeken en is op duidelijkheid en volledigheid gecheckt door een 5-tal ERP-deskundigen.
  Voor het testen van de toepasbaarheid is een caseonderzoek bij een eHRM-SaaS-leverancier uitgevoerd. Deze leverancier stond aan het begin van het ERP-implementatieproject. 5 Keystakeholders hebben de checklist ingevuld en zijn semigestructureerd geïnterviewd, betreffende de zinvolheid, duidelijkheid, kwaliteit en compleetheid van de checklist, gericht op complexiteitsbewustwording.
  Het gebruik van de checklist, wordt door de geïnterviewden als zinvol ervaren.
  Het leveren van extra voorbeelden en nog meer focus op de uitleg, kan de duidelijkheid verbeteren. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek richten zich op uitbreiding van het instrumentarium door bijvoorbeeld grafische weergave van de resultaten, invulling van checklist in stakeholdergroepen.
  Het onderzoek kan verbeterd worden door afstand te creëren tussen interviewer en caseorganisatie.
  Date of Award18 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '