Concepties over feedback als voorspellende waarde voor feedback in de praktijk van programmatisch toetsen in het hoger onderwijs.

Translated title of the thesis: Conceptions of feedback as predictive value on feedback in practice in programmatic assessment in higher education.
  • Elze Derksen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Binnen programmatisch toetsen (PT), een ontwerpbenadering waarin de longitudinale ontwikkeling en beoordeling van studenten centraal staat, speelt feedback een cruciale rol. Verschillende onderzoeken wijzen in de richting dat de wijze waarop docenten feedback in de praktijk vormgeven afhankelijk is van de concepties die docenten hebben over feedback. Met deze studie werd onderzocht of de concepties over feedback van docenten die werken met PT voorspellend zijn voor de manier waarop feedback in de praktijk vormgegeven en of de duur van het werken met PT deze relatie beïnvloedt. Een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd. 112 respondenten werden geïncludeerd (58,9% vrouw, 39,3% man, 1,8% anoniem), met een gemiddelde leeftijd van 42,7 jaar (SD = 10.0). De respondenten waren werkzaam op 16 verschillende hbo-opleidingen verdeeld over 8 hogescholen in Nederland en werken gemiddeld 24,8 maanden (SD = 19.1) volgens de principes van PT. Significant middelsterke correlaties werden gevonden tussen de concepties over feedback en de wijze waarop feedback in de praktijk vormgegeven wordt. Wanneer docenten de overtuiging hebben dat feedback de leerprestaties van studenten bevordert, bleek dit een voorspeller te zijn voor de wijze waarop feedback wordt vormgeven. De duur van het werken met PT blijkt geen interactie-effecten te genereren op deze relatie. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het bredere onderzoek rondom feedbackprocessen binnen PT en bieden aanknopingspunten voor onderwijsinstellingen en docenten in het hbo om in gesprek te gaan over de praktische vormgeving van feedback en de onderliggende overtuigingen, teneinde de kwaliteit van PT in het hbo te verbeteren.
Date of Award9 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorMartijn J. M. Leenknecht (Supervisor)

Keywords

  • concepties
  • feedback
  • programmatisch toetsen
  • docenten
  • feedbackgeletterdheid

Cite this

'