Conceptueel model voor de ontwikkeling van privacy services conform de AVG (GDPR translated in Dutch)
: Getoetst op de case van een Retail bank

Translated title of the thesis: Conceptual model for the development of privacy services in accordance with the GDPR : Tested on the case of a Retail bank
  • N. Hiemstra

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel persoonsgegevens van individuen te beschermen en biedt meer privacyrechten. Zo kunnen individuen een verzoek doen tot de uitoefening van rechten bij organisaties. Organisaties zijn verplicht om hier gehoor aan te geven en dienen deze rechten volgens de regels van de AVG te faciliteren. Er is nog geen structurele benadering voor organisaties om de rechten van individuen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, te kunnen operationaliseren en faciliteren conform de AVG.
In dit onderzoek is een conceptueel model van de AVG ontwikkeld, als hulpmiddel voor organisaties om privacy services (diensten) te (her)ontwerpen binnen bedrijfsprocessen. Met privacy services kunnen rechten van individuen (semi)geautomatiseerd worden gefaciliteerd en daarmee geoperationaliseerd. Allereerst zijn privacy services (diensten), herleid uit hoofdstuk 3 van de AVG gecodeerd en is een conceptueel model van de AVG ontwikkeld. Vervolgens is literatuuronderzoek verricht om soortgelijke modellen te vinden en te vergelijken met het conceptueel model. Tot slot is het conceptueel model met een casestudie in de praktijk gebracht op het bedrijfsproces “account opening” van een Retailbank. Met de casestudie is getoetst of het conceptueel model bruikbaar is voor het (her)ontwerpen van privacy services binnen het bedrijfsproces, om te voldoen aan de regels van de AVG.
Date of Award16 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorElla Roubtsova (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • Privacy services
  • Casestudie
  • Protocol model
  • AVG
  • Conceptueel model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'