Corruptie als onderdeel van zakendoen op Aruba
: Over de aard van actieve ambtelijke binnenlandse omkoping

Translated title of the thesis: Corruption as part of doing business on Aruba: About the nature of active domestic civil bribery
  • L.A.J. Banis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2016 werd oud-minister Paul Croes van Aruba veroordeeld tot 4 jaar cel voor het aannemen van steekpenningen. Ook werden verschillende ondernemers vervolgd voor actieve omkoping. Tijdens de zitting verklaarden vele van deze ondernemers dat ze niet anders konden dan betalen omdat het nu eenmaal zo werkt op Aruba. Naar aanleiding daarvan is kwantitatief onderzoek gedaan onder Arubaanse ondernemers. Op basis van 306 geretourneerde enquêtes en een aantal interviews is de aard van actieve binnenlandse omkoping te Aruba in kaart gebracht. Daarnaast is getracht iets te zeggen over de omvang van actieve omkoping te Aruba.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat inderdaad een belangrijk deel van de Arubaanse actieve omkopers hiertoe min of meer gedwongen worden door de gevestigde orde. Het onderzoek laat een sterke verwevenheid en afhankelijkheid van de ondernemer zien, wat een sterke voorspeller van corruptie blijkt te zijn. De Arubaanse actieve omkoper levert vaker financiële steun aan politici, heeft vaker persoonlijk contact met ministers en wendt zich vaker tot een minister bij afwijzing van een aanvraag. Wat betreft de omvang van actieve omkoping is een schatting gemaakt dat ongeveer 10% van de ondernemers overgaan tot het betalen van steekpenningen.

Date of Award16 Jul 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'