Creativiteit van de Interieurontwerper
: Een Onderzoek naar de Betekenis van Creativiteit in het Vakgebied van Interieurontwerp en naar de Elementen hiervan die belangrijk zijn voor het formuleren van Leerdoelen en haalbaar zijn om mee te nemen in een Hbo-curriculum voor Interieurontwerper.

Translated title of the thesis: Creative Skills in Interior Design: An Investigation of the Meaning of Creativity in Interior Design and the Aspects of Creativity that are important for formulating Learning Outcomes and feasible to include in a Curriculum for Interior Designer in Higher Education
 • Dennis Stijf

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Samenvatting
  Vanuit de literatuur is bekend dat creativiteit een complex en veelzijdig begrip is dat in verschillende beroepsdomeinen verschillend geinterpreteerd wordt. Dit heeft implicaties voor het onderwijs en opleidingen gericht op interieurontwerper in het hoger onderwijs. Het doel in dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in wat precies bedoeld wordt met creativiteit in interieurontwerp en het verkrijgen van inzicht in de elementen van creativiteit in interieurontwerp die belangrijk zijn voor het formuleren van leerdoelen en haalbaar zijn om mee te nemen in een hbo-curriculum voor interieurontwerper.
  In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Group Concept Mapping-methode. Hiervoor zijn studenten en experts (alumni, docenten/werkvelddeskundigen en het management van IDS) benaderd die verbonden zijn aan een hbo-opleiding gericht op interieurontwerper. In de brainstorm hebben zij statements ingebracht over wat zij verstaan onder creativiteit in het vakgebied van interieurontwerp. Dit heeft geleid tot 963 ingebrachte statements, waarna deze door twee onderzoekers zijn opgeschoond met als doel te komen tot een werkbare lijst met unieke en concrete statements. Dit heeft geleid tot 79 statements die vervolgens door de respondentgroepen zijn gewaardeerd op belangrijkheid en haalbaarheid in het curriculum. De resultaten hiervan zijn in het online softwareprogramma Concept Systems® Global MaxTM geanalyseerd met behulp van multidimensionale schaaltechnieken en hiërarchische clusteranalyses en de clusterindelingen zijn weergegeven in concept maps. In workshops met experts is een interpretatie gegeven over de concept maps waarbij de definitieve namen van de clusters zijn bepaald en is gekeken welke statements eventueel verwijderd of verplaatst kunnen worden. Tot slot zijn de resultaten van het onderzoek als aanzet voor de implementatie besproken met de leerplancommissie van de opleiding tot interieurontwerper.
  In de literatuur is bij het categoriseren van creativiteit een onderscheid gemaakt tussen creativiteit als persoon, creativiteit als proces en creativiteit als product. Uit het onderzoek is gebleken dat de statements over creativiteit in het vakgebied van interieurontwerp te categoriseren zijn in zeven clusters, waarbij dit onderscheid eveneens zichtbaar is. Deze zeven clusters zijn ‘Eigenheid’, ‘Doen’, ‘Nieuwsgierigheid’ en ‘Klantgerichtheid’ (persoon), ‘Creëren’ en ‘Onderzoeken en experimenteren’ (proces) en ‘Ontwerpresultaat’ (product).
  Uit de waardering van de clusters blijkt dat de studenten en experts alle clusters als belangrijk en haalbaar hebben gewaardeerd, maar dat er tussen de respondentgroepen opvallende verschillen zichtbaar zijn. Studenten waarderen ‘Eigenheid’ als meest belangrijke en haalbare cluster, terwijl dit voor experts het minst belangrijke en minst haalbare cluster is en studenten waarderen ‘Klantgerichtheid’ als het op één na belangrijkste cluster, terwijl dit voor experts het op één na minst belangrijkste cluster is. Hiernaast waarderen studenten ‘Ontwerpresultaat’ als minst belangrijke en minst haalbare cluster, terwijl de experts dit cluster als gemiddeld hebben beoordeeld.
  Het onderzoek heeft bijgedragen aan het vormen van een gedeelde opvatting over wat creativiteit in het vakgebied van interieurontwerp is. Hiermee is dit onderzoek relevant voor opleidingen in het vakgebied van interieurontwerp die creativiteit in het vakgebied in het curriculum terug willen laten komen.

  Date of Award28 May 2020
  Original languageDutch
  SupervisorOlga Firssova (Supervisor)

  Keywords

  • Creativiteit
  • interieurontwerp
  • Group Concept Mapping
  • hoger onderwijs
  • curriculum
  • onderwijsontwikkeling

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '