Creativiteitsbevordering in het Studio-Onderwijs
: Een Kwalitatief Onderzoek Naar de Praktijkkennis van Docenten

Translated title of the thesis: Development of Creativity in Studio Classes: A Qualitative Research of Practical Knowledge of Teachers
  • Annemarie Woldring

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoewel creatief denken en handelen belangrijke arbeidsvaardigheden zijn, blijft creativiteitsbevordering in de praktijk van het hoger beroepsonderwijs achter, behalve in kunst- en ontwerpopleidingen. De praktijkkennis van docenten speelt een belangrijke rol bij creativiteitsbevordering, omdat het in grote mate de docenthandelingen in de onderwijspraktijk bepaalt. Het in de Amerikaanse context gevalideerde studiomodel van Sawyer (2018) representeert de gemeenschappelijke elementen in de praktijkkennis van docenten over creativiteitsbevordering in het hoger kunst- en ontwerponderwijs. Het doel van dit huidige, kwalitatieve onderzoek was de praktijkkennis van 10 docenten van een creatieve ontwerpopleiding van een hogeschool te verkennen wat betreft creativiteitsbevordering en het studiomodel te valideren in de Nederlandse context. De deelnemers zijn middels een mondeling, een-op-een semigestructureerd interview bevraagd. Na data-analyse is inzicht verkregen in hun praktijkkennis opgesplitst in de drie thema’s uit het studiomodel: de leeruitkomsten, de projectopdrachten en het werken in ateliers. De beheersing van het creatieve proces, de belangrijkste leeruitkomst van het studiomodel werd in zeer hoge mate genoemd door de deelnemers. De onderliggende thema’s projectopdrachten en ateliers vertoonden deels overeenkomsten met het studiomodel en leverden nieuwe categorieën op, waaronder samenwerken, inspiratie opdoen en de actieve studentrol en begeleidende docentrol. Deze categorieën sluiten aan op het sociaal-constructivisme waar het Design Based Education onderwijsconcept van deze hogeschool op gebaseerd is. Geconcludeerd kon worden dat het studiomodel gevalideerd is wat betreft de beoogde leeruitkomsten en het creatieve proces. Binnen de thema’s projectopdrachten en ateliers werden categorieën uit het studiomodel deels ondersteund en werden nieuwe categorieën inzichtelijk gemaakt. In de Nederlandse context is het studiomodel dus deels gevalideerd, maar ook gecontextualiseerd.
Date of Award11 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • creativiteit
  • hoger onderwijs
  • praktijkkennis
  • studiomodel

Cite this

'